HOME
 
SUPER-BIO
NGUỒN VI SINH DẠNG HẠT ĐẬM ĐẶC AN TOÀN TUYỆT ĐỐI CHO VẬT NUÔI
  • Thành phần:

Lactobacillus acidophilus; Saccharomyces cerevisiae; Bacillus subtilis; Protesea; Amylase

  • Công dụng:

Phân hủy nhanh chóng xác động, thực vật, thức ăn thừa trong ao, phân tôm cá và rong tảo chết làm môi trường nước nuôi trong sạch

  • Hướng dẫn sử dụng:

          Trước khi thả tôm 2 - 3 ngày dùng 250 gram/ 3.000 m3

          Tháng thứ 1 và 2 dùng 250 gram/ 5.000 m3, sử dụng 5 ngày 1 lần

          Tháng thứ 3 và 4 dùng 300 gram/ 5.000 m3, sử dụng 5 ngày 1 lần

  • Quy cách:

250 gram/gói, 36 gói/thùng