HOME
 
CLEAN - BIO
CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ MÙN BÃ HỮU CƠ; LÀM SẠCH ĐÁY AO, ĐẸP MÀU NƯỚC
  • Thành phần:

Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Protease, Lipase, Amylase, Chất đệm vừa đủ.

  • Công dụng:

         -  Phân hủy mùn bả hữu cơ, làm sạch đáy ao.

         -  Hấp thụ khí độc: H2S; NH3; NH4, NO2, NO3.

         -  Làm sạch nước, ổn định màu nước, ngừa tảo độc.

  • Hướng dẫn sử dụng:

► Chuẩn bị ao: Tuần 1: 500 ml/ha, Tuần 2: 250 ml/ha, Tuần 3: 250 ml/ha. 
Trong khi nuôi:
         Mật độ < 30 con/m2                                                      
               - Tháng 1: 100 ml/ha- 5 ngày/lần                                   
               - Tháng 2: 150 ml/ha- 5 ngày/lần                                   
               - Tháng 3: 250 ml/ha- 5 ngày/lần                                   
               - Tháng 4: 300 ml/ha- 5 ngày/lần                                   
         Mật độ >30 con/m2
                - Tháng 1: 150 ml/ha - 5 ngày/lần
                - Tháng 2: 250 ml/ha - 5 ngày/lần
                - Tháng 3: 350 ml/ha - 5 ngày/lần
                - Tháng 4: 400 ml/ha - 5 ngày/lần

  • Quy cách:

1 lít/ chai, 20 chai/ thùng