HOME
 
BON - CLEAR
GIẢI PHÁP MỸ XỬ LÝ AO VIỆT
  • Thành phần:

Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Nitrosomonas sp, Nitrobacter sp, Phụ gia

  • Công dụng:

- Phân hủy chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước.

- Hấp thu khí độc H2S, NH3 trong môi trường nước và đáy ao cá.

  • Hướng dẫn sử dụng:

- Tháng thứ nhất: dùng 100 gr/10.000 m3, định kỳ 7 ngày/lần.
- Tháng thứ hai: dùng 150 gr/10.000 m3, định kỳ 7 ngày/lần.
- Tháng thứ ba: dùng 200 gr/10.000 m3, định kỳ 7 ngày/lần.

  • Quy cách:

250 gr/gói, 36 gói/thùng